Som prosjektleder kan du ikke bare handle på automatikk og etter bestemte prosedyrer. Du er også nødt til å reflektere. Du vil ofte stå i situasjoner preget av dilemmaer og tvetydighet. Da bør du sette av rom for å gjøre deg noen refleksjoner. I boken kommer vi har vi mange bokser for refleksjon. Disse kan hjelpe deg til å ta bedre beslutninger og gi grunnlag for bedre prosjekter.

Her er noen smakebiter på slike refleksjonsbokser.

Refleksjonsboks - sakperson

Om oppgave- og relasjonsorientering.

Refleksjonsboks - oppfølgningPE

Om oppfølging overfor prosjekteier.