For å kunne lede prosjektet i ønsket retning trenger du som prosjektleder kompetanse og hjelp. Boken «Prosjektveilederen» hjelper deg med å øke kompetansen og har også noen konkrete hjelpemidler i form av verktøy og noen maler som kan være til hjelp. Det er vanskelig  – for ikke å si umulig – å utforme universelle verktøy som passer like godt på absolutt alle prosjekter. Til det er prosjekter for ulike når det gjelder egenart, størrelse, kompleksitet og annet. Likevel har vi utformen noen verktøy og maler som vi mener kan være til god hjelp til deg som prosjektleder for de aller fleste typer prosjekter. De må naturligvis tilpasset til de premisser og forhold som gjelder for ditt prosjekt, men vil være til god hjelp, slik at du bidrar til at prosjektet ditt skaper ønsket verdi.

Her er utklipp fra en type mal, du finner de øvrige bakerst i boken:

Mal for sluttrapport-utsnitt