Her kommer det litt mer om oss.

 

ALVToSk1

Sammen har vi skrevet Verdiskapende prosjektledelse og Prosjektveilederen – for deg som vil skape verdi.

Presentasjonen av oss som fagpersoner har forlaget gjort på denne måten:

Anne Live:

Anne Live Vaagaasar er førsteamanuensis i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI, med doktorgrad innenfor fagfeltet fra samme sted i 2006. Hun har ansvar for mange av BIs etter- og videreutdanningskurs i prosjektledelse, blant annet det anerkjente Executive Master of Management programmet i prosjektledelse. Vaagaasar underviser og holder foredrag om et bredt spekter av tema innenfor fagområdet. Hennes forskningsinteresser omfatter organisering av store, komplekse prosjekter, interessentarbeid, relasjonsbygging, kompetanseutvikling, læring og innovasjon i prosjektkonteksten. Hun har publisert en lang rekke artikler tilknyttet disse temaene og vunnet flere internasjonale forskningspriser.

Torgeir:

Torgeir Skyttermoen er førstelektor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Han underviser innen flere fagområder ved master-, bachelor- og EVU-studier og har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 15 år. Han har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. Skyttermoen har utviklet en rekke studier og fikk i 2012 Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Han er også tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor han underviser innen kulturledelse og prosjekt. Faglige interesseområder foruten prosjektledelse er lederskap, organisering og innovasjon. Skyttermoen benyttes også som kurs- og foredragsholder innen arbeids- og næringsliv.

Ønsker du at vi skal ha et opplegg for virksomheten din? Opplæring, kurs, foredrag, prosesspartner eller annet. Ta kontakt

Eksempler på hva vi kan gjøre:

  • Holde foredrag,
  • gjennomføre interne kurs,
  • være prosesspartner,
  • rådgiver, osv.