Torgeir Skyttermoen

Jeg er jobber ved Handelshøyskolen OsloMet som førstelektor i Prosjektledelse. I tillegg er jeg også leder for videreutdanningsenhenet der, på engelsk; Dean of School of Management. Jeg har også en bistilling ved Høgskolen i Innlandet.

Jeg underviser innen flere fagområder ved master-, bachelor- og EVU-studier og har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 20 år. Videre har jeg også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. Opp gjennom årene har jeg utviklet en rekke studier og fikk i 2012 Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Faglige interesseområder foruten prosjektledelse er lederskap, organisering og innovasjon. De siste årene har jeg også i økende også blitt benyttes også som kurs- og foredragsholder innen arbeids- og næringsliv.

Ønsker du at jeg skal ha et opplegg for virksomheten din? Opplæring, kurs, foredrag, prosesspartner eller annet. Ta kontakt

Eksempler på hva jeg kan gjøre:

  • Holde foredrag,
  • gjennomføre interne kurs,
  • være prosesspartner,
  • rådgiver, osv.