Prosjektveilederen snart på markedet

2017_Prosjektveilederen-mockup2Vi gleder oss til å se «Prosjektveilederen – for deg som vil skape verdi» i bokhyllene. Vi håper den nettopp – kan bidra til å skape verdi. For deg som er prosjektleder og til alle som bruker prosjektformen som et virkemiddel i arbeids- og næringsliv. Og dere er det mange av!

 

Som vi sier i etterordet:

«Denne boken er skrevet for deg som prosjektleder. Det pågår til enhver tid en mengde prosjekter i arbeidslivet, og mange av dem går riktig så bra. Samtidig er det mange prosjekter som klart kunne ha bidratt til å skape mer verdi. Vår ambisjon er at boken vår skal hjelpe prosjektledere med å gjennomføre prosjekter på en god og effektiv måte som bidrar til fremtidig verdiskaping. Derfor er denne boken full av verktøy som kan brukes til å gjennomføre gode prosjektprosesser, punkter for refleksjon og ikke minst kunnskap som kan gjøre deg til en bedre prosjektleder.

Boken gir deg ikke detaljerte fremgangsmåter for hvordan du skal gjennomføre prosjektet ditt. Prosjektene er altfor komplekse, usikre og forskjellige til at det er mulig. Som prosjektleder må du ta beslutninger under usikkerhet og håndtere de dilemmaer du opplever, basert på den kunnskap som er tilgjengelig. Du er også avhengig av samhandling, først og fremst med oppdragsgiver og teamet ditt, men også med nøkkelinteressenter. Dette er med på å gjøre ditt prosjekt unikt. Derfor må du tilpasse lærdommene du tar med deg fra denne boken til det prosjektet du jobber med.

Vi har vært nødt til å avgrense stoffet sterkt for at boken ikke skulle bli for omfattende. Derfor har vi prioritert å beskrive hvordan man gjør sentrale grep for å gjennomføre prosjekter på en god måte. Om du har behov for en grundigere behandling av temaene, og en mer hva- og hvorfor-tilnærming, finner du det i boken Verdiskapende prosjektledelse

Håper det stimulerer nysgjerrigheten. Vi kommer til å komme med flere innlegg på denne siden, hvor vi både kommer med innlegg som er relatert til tema «prosjektledelse», eksempler diskusjoner og annet. Stay tuned!