Hvorfor Prosjektveilederen?

Boken «Prosjektveilederen. For deg som vil skape verdi» er nå ute for salg. Hvem er denne boken for. og trenger du denne?

Enten du er en erfaren eller fersk prosjektleder, eller aspirerer til å bli det, vil denne boken hjelpe deg til å manøvrere prosjektet ditt på rett kurs i et farvann preget av usikkerhet, hindringer, dilemmaer og beslutninger. Gjennom prosjektroret får du hjelp til å sørge for at du og ditt prosjekt bidrar til å skape verdi.

p-roret

 

Boken gir deg ikke detaljerte fremgangsmåter for hvordan du skal gjennomføre prosjektet ditt. Prosjektene er altfor komplekse, usikre og forskjellige til at det er mulig. Som prosjektleder må du ta beslutninger under usikkerhet og håndtere de dilemmaer du opplever, basert på den kunnskap som er tilgjengelig. Du er også avhengig av samhandling, først og fremst med oppdragsgiver og teamet ditt, men også med nøkkelinteressenter. Dette er med på å gjøre ditt prosjekt unikt. Derfor må du tilpasse lærdommene du tar med deg fra denne boken, til det prosjektet du jobber med.

Har du spørsmål, kommentarer? Eller innspill og tips du vil dele med oss eller andre? Ta kontakt, så skal vi opprette dialog, og kanskje kan dine erfaringer og synspunkter også deles med andre og være til nytte. Her er kontaktskjema du kan bruke. Om du fortrekker epost (torgeir.skyttermoen@inn.no) eller å ringe (99 00 66 62). Vi har også en Facebookside du kan følge og/eller kontakte oss på.